Jarosław Żero

malarz, grafik, projektant

Jestem absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, Autorem 18- stu wystaw indywidualnych, uczestnikiem 39 - ciu wystaw zbiorowych, dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Sztuki, a poza tym malarzem, grafikiem, projektantem i  pedagogiem.
Jestem zdania, że twórczość artystyczna to przyjemność i nikogo nie powinno się tej przyjemności pozbawiać. 
Utrwalony prostokąt płótna jest doskonałym miejscem do wizualizacji niezależnego bytu. W zasadzie każdy obraz jest nowym światem, którego budowa oparta jest na podobnych zasadach, jak nasz rzeczywisty świat, w którym żyjemy. Malarstwo, to nie tylko moja pasja, ale też mój zawód, który wykonuję już ponad 40 lat. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym w życiu robić coś innego. 

>