ONE SHOT Środa 23.11.2022


Zadania na następny tydzień:

1. Wykonaj ćwiczenie 7c z kompozycji płaskiej zgodnie z instrukcją przesłaną na maila. 

2. Zapoznaj się z nagraniem ćwiczenia nr 1 w module "malarstwo"

3. Wykonaj dowolną pracę w dowolnej technice, którą chcesz omówić na kolejnych zajęciach. 
(dla chętnych)

About the author 

Daria Giemza

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>